Envikens Elkraft

Välkommen till Envikens Elkraft!
Envikens Elkraft är ett företag som producerar el från fem vattenkraftverk i närområdet.


Försäljningen av Envikens Elnät till Falu Elnät är nu klar.

Den 16 januari 2019 genomfördes försäljningen av föreningens dotterbolag, Envikens Elnät AB till Falu Elnät AB.

På bilden syns de båda parternas ordförande: Erik Holmberg, Envikens Elkraft ekonomisk förening och Ragnar Kroona, Falu Elnät AB. Båda nöjda, efter avslutad affär, precis som det ska vara.