Envikens Elkraft

Välkomna till Envikens Elkraft!
Envikens Elkraft är ett företag som producerar el från vattenkraftverk.


Försäljningen av Envikens Elnät till Falu Elnät är nu klar.

Den 16 januari genomfördes försäljningen av Envikens Elnät AB. På Nordeas kontor i Falun överlämnades aktiebrev och andra handlingar och köpeskillingen betalades till Envikens Elkraft Ekonomisk förening. 

Allt gick väldigt smidigt och enkelt och ett stort tack till alla som hittills har varit involverade i det förberedande arbetet. En hel del arbete ligger givetvis framför oss, både praktiskt och administrativt, men Envikens Elkraft och Falu Energi & Vatten har en bra projektgrupp och ett stort engagemang, så det känns väldigt tryggt.

Falu Energi & Vatten håller ett informationsmöte till elnätskunderna i Enviken 

onsdagen den 6 februari, kl 19.00, i sockenstugan i Enviken.

På bilden syns de båda parternas ordförande: Erik Holmberg, Envikens Elkraft ekonomisk förening och Ragnar Kroona, Falu Elnät AB. Båda nöjda, efter avslutad affär, precis som det ska vara.