Medlemsinformation

• Meddela adressändringar till föreningen.
• Om en medlem avlider måste delskifte göras inom 6 månader (enl Lagen För Ekonomiska Föreningar).
• Till medlem kan antas sökande som äger fastighet inom fd Envikens Elnäts koncessionsområde.
• För mer information, se stadgarna eller kontakta oss på kontoret.