Här nedan lägger du ditt bud. Efter sista buddatum överlämnas inkomna bud till respektive säljare, som själv tar kontakt och gör upp affären med eventuell köpare.

Före köp

• Köparen skall uppfylla villkoren i stadgarna för att bli antagen som medlem. Klicka här för föreningens stadgar.
• Ej antagen medlem kan inte äga andelar i föreningen.
• Om köparen inte tidigare är medlem, ska denne inhämta Envikens Elkrafts styrelse godkännande som ny medlem, innan köpet genomförs. 
• Ny medlem som inte förvärvar befintlig andel kan bli medlem i Envikens elkrafts ekonomiska förening genom köp av 1 st ny andel för 50 kr (nominellt värde) + ett tilläggsbelopp, beslutas årligen av styrelsen (fn 6800 kr)

Vid försäljning

• Föreningen är inte ansvarig för anbud mellan köpare och säljare
• Säljaren anger antal andelar, sista anbudsdatum. 
• Köparen anmäler sitt intresse enligt blankett på hemsida som skickas till föreningens administratör, inkomna bud hanteras diskret av föreningens administratör. och förmedlas till säljare efter anbudstidens utgång. 
• Lagda bud gäller i max 10 arbetsdagar efter anbudstidens utgång.
• När köpet genomförs rekommenderas att blanketterna köpekontrakt och överlåtelseavtal används.

Ladda ner Köpekontrakt och Överlåtelseavtal här.

 

Powered by BreezingForms