Envikens Elkraft är en andelsägd ekonomisk förening med stort lokalt ägande vars verksamhet bygger på en mer än hundraårig tradition av elproduktion i vattenkraftverk.

 

Årsproduktionen av elkraft från fem vattenkraftverk uppgår till ca 14 GWh/år.