Andelar

Vill Du bli medlem i Envikens elkraft ekonomisk förening kan Du köpa 1 st ny andel för 50kr (nominellt värde) + tilläggsbelopp fn 6000kr. Kontakta oss för mer information.

Ref.nr Antal till salu Sista buddatum
2018-02 10 2018-07-01
2018-03 5 2018-07-01