Envikens Elnät AB är ett av Envikens Elkraft helägt dotterbolag vars verksamhet inriktas på lokal distribution. På årsbasis distribueras ca 16 GWh/år till drygt 1100 anläggningar.

 

Sedan 1980-talet har Envikens Elnät AB satsat på förnyelse och vädersäkring av ledningsnätet vilket har gett ett mycket driftsäkert lokalnät där primär inkoppling mot regionalnätet sker via ett centralt beläget ställverk samtidigt som en separat reservmöjlighet till inkoppling finns tillgänglig.

Idag är möjligheten till rundmatning inom stora delar av det lokala ledningsnätet god men arbete för att möjliggöra rundmatning inom hela lokalnätet pågår.