Kabelutvisning

Skall du gräva, spränga, fälla träd eller på annat sätt förändra marken där vi kan ha elledningar? 
Vi står till tjänst med, att på din anmodan, skicka kartunderlag eller märka ut kabelns läge i närheten av där du ska hålla till. 

Vi anvisar de kablar som vi äger, dvs. kablar före våra kunders anslutningspunkt som är vid elmätaren.

Vad kostar det?

Begär kabelanvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Skador kan bli kostsamma. Kabelanvisningen är kostnadsfri om du anmäler detta minst 5 arbetsdagar i förväg, i annat fall kan du debiteras efter gällande timtaxa. Svar ges inom 3 arbetsdagar. 
Vid vattenläckor eller andra akuta arbeten, utgår ingen avgift.

Beställ i första hand kabelanvisning via ledningskollen.se

Tänk på att du kan bli skadeståndsskyldig om du inte begärt kabelanvisning och gräver av en ledning!
Om olyckan ändå varit framme vid konstaterad eller misstänkt skada - Kontakta genast ledningsägaren.
Stanna kvar och bevaka! Om personskada uppstått - larma ambulans!

En grundregel: Beställ kabelanvisning först, gräv sen!
Vid frågor eller akuta ärenden, ring 0246-23341, jour nr 070-6541060.

OBS! En skadad elkabel ska alltid betraktas som livsfarlig! Rör den inte! Gå ej nära! Även fiberoptiska telekablar kan orsaka personskada.