Nätavgifter

 

Ändring av nättariffer från 2018-01-01
Till följd av fortsatt höga investeringar i vårt landsbygdsnät för att säkerställande av elleveranser till våra kunder. Tarifferna anpassas till överliggande regionnäts tariffer varför fast delen höjs medans rörliga sänks.
Observera att från och med årsskiftet flyttas energiskatten från elhandlaren till nätägaren – totala kostanden för dig som kund är den samma men nätfakturan blir högre och elhandelsfakturan lägre.

Vad innebär prisjusteringen för dig?
För säkringskunder sänks rörliga delen med 1,75 öre/kWh inkl. moms, medans fasta delen höjs till månads värdet i tabell.      
Totalt är justeringen i snitt en höjning med 3,2 %. Högförbrukare får en lägre höjning i procent jmf med kunder med låg förbrukning.
Här några exempel hur kostnaden påverkas för våra vanligaste typkunder: Samtliga med moms.

Här följer några exempel hur kostnaden påverkas för våra vanligaste typkunder:

• Lägenhetskund 16A med elenergiförbrukning på 2000 kWh/år får kostnadsökning med 10 kr/månad

• Villakund 16A med elenergiförbrukning på 5000 kWh/år får kostnadsökning med 26 kr/månad

• Villakund 20A med elenergiförbrukning på 20 000 kWh/år får kostnadsökning med 13 kr/månad

Envikens Elnät AB tillämpar nedanstående nätpriser fr o m 2018-01-01
Säkringskunder
NÄTPRIS
 
Säkring
Fast
Rörligt
 
A
kr/mån
öre/kWh
 
L 16
138
23,75
 Lägenhet, Vägbelysning
16
342
23,75
 
20
438
23,75
 
25
531
23,75
 
35
745
23,75
 
50
1063
23,75
 
63
1354
23,75
 
Moms ingår i ovanstånde tabell     
Effektkunder Ex moms Ink moms  
Fast avgift 1100 1375  kr/mån
Effektavgift 60 75   kr/kW, månad
Överföring HL 6,5  8,13  öre/kWh
Överföring LL 5 6,25  öre/kWh

Överuttag debiteras med dubbla effektavgiften från och med 2017-02-01.
I ovanstående priser ingår även myndighetsavgifter.
Önskas ytterligare uppgifter kontakta oss gärna på vårt lokala kontor via epost/telefon eller besök.

Våra elnätspriser övervakas av Energimarknadsinspektionen och vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el. 

Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket, dessa återfinns under fliken ”Dokument” och rubriken avtalsvillkor på Enviken Elkrafts hemsida.

Här kan du läsa mer om energiskatten.

Övrigt:
Under 2018 inleds bytet av elmätare till s.k. smarta mätare, vilka möjligheter det ger kunden kommer vi att senare informera om, kostnad ca 3 miljoner kr (fördelat på 3 år).
Under 2018 planeras ställverket i Långnäs att moderniseras, kostnad ca 3 miljoner kronor.
Under 2018 planeras kablifiering av ledningen till Lingheds Änga, kostnad 1,2 miljoner kronor.