Trädfällning

Tänker du fälla träd inom din fastighet?
Finns det någon elledning som står i närheten av trädet du ska fälla så kan vi hjälpa dig med att bevaka fällningen. Vår personal står till tjänst och ser till att fällningen inte orsakar skador på elledningarna.
Kom ihåg att fälla träd på en elledning kan vara förenat med livsfara!

Vad kostar det?
Bevakningen är helt kostnadsfri. Vill du däremot ha hjälp med själva fällningen kan du debiteras efter ordinarie timtaxa.

För att beställa bevakning av trädfällning, ring 0246-233 41.

Vid akut fara
Om ett träd lutar kraftigt mot en ledning eller av någon anledning ser ut att kunna falla ner och skada en ledning uppskattar vi om du anmäler det till oss snarast möjligt.

Om trädet redan fallit över ledningen
GÅ INTE NÄRA! Ring oss snarast: 0246-233 41 eller vid brådskande fall jour nr 070-654 10 60.