Underhåll

Den anläggning för produktion av växelström som i Yttertänger uppfördes 1914 finns ännu idag i drift med den generator och turbin som ursprungligen installerades.

Den effekt som Yttertängers gamla station producerar är med dagens mått mätt blygsam men att maskineriet klarat 100 år av kontinuerlig drift visar värdet av underhåll och skötsel och därför har:

Långsiktig planering och noggrant underhåll blivit ett ledord i Envikens Elkrafts verksamhet.

I nutid genomförs bland annat vibrationsmätningar på samtliga produktionsanläggningar för att förebygga driftstörningar.

Vibrationsmätningarna ger en god chans att i tid upptäcka ett kommande problem som utan åtgärd kan vålla produktionsbortfall.