Historia

 

1915  Yttertängers Belysningsförening UPA bildas 
1935 Anslutning till Stora Kopparbergs nät
1937 Första året som elkraft inköps från Stora
1949 Inköp av kraft från Rönndalens Sågintressenter
1952 Föreningen har 204 medlemmar och 335 abonnenter
1953 Övertar Rönndalens Belysningsförening
1955 Envikens Belysningsförening fusioneras
1958 Ny kraftstation i Yttertänger tas i drift
1960 Övertar distributionen i Björkboda och Marnäs
1962 Samtliga abonnenter i Björkboda-Marnäs anslutna
1965 Fusion med Övertängers Belysningsförening
Namnändring till Envikens Elkraft ek för
1966 Inför säkringstariffer
1980 Ny mottagningsstation vid Långnäs
1981 Svåra översvämningar på sommaren
1982 Piparåns kraftverk tas i drift
1984 1130 abonnenter med en total energiomsättning på 14 GWh
1985 Återigen översvämningar, denna gång på hösten
1986 Tängerströmmens kraftverk tas i drift
1987 Tidstariff införs
1991 Rönndalens kraftverk färdigt, 1168 kunder, 540 medlemmar, energiomsättning 18 GWh
1992 Marnäs kraftverk klart
1995 Envikens Elnät AB bildas
2000 Dom värsta översvämningarna i företagets historia, 100 kbm/s
2004 540 medlemmar, 1170 kunder, 16 GWh
Ungsjöbo Kraftverk, ägt av Bjursås Kraft AB, Numera Håbo Vindkraft
2009 Från och med november levererar vi färdig värme till Hallen, Bergvärme.
2010 Delägare i Tavelbergets Vindpark, 10 %, 3 GWh. Säljs 2014 till Falu Energi.
2013 Piparåns kraftstation ombyggd, delvis ny tub, ny turbin och generator i ny maskinhall
2016 Tängerströmmens kraftstation ombyggd april till oktober, ny turbin och generator
2017 Bergvärmeanläggning i Hallen avyttras i maj
2017 Pipar- och Yttertängerdammarna anpassade för minst 80 m3/sek via automatreglerade luckor
2018 Planerad ombyggnad Långnäs fördelningsstation.
2019 Elnätet säljs till Falu Elnät AB (Falu energi & vatten AB)