Allmän info om andelar

• Meddela föreningen vid adress- och kontoförändringar (används vid andelsutdelningar).
• Om en medlem avlider måste delskifte göras inom 6 månader (enl Lagen För Ekonomiska Föreningar).
• Till medlem kan antas sökande som äger fastighet inom Envikens Elnäts koncessionsområde.
• För mer information se stadgarna eller kontakta oss på kontoret.