skip to Main Content

Medlemskap

Till medlem kan antas sökande som äger fastighet inom fd Envikens Elnät AB:s koncessionsområde, enligt kartan här intill.

Viktigt att tänka på för dig som är medlem:

  • Meddela adressändringar till vårt kontor, 0246-23341 eller info@envikenselkraft.se
  • Dödsbon måste överlåta/avyttra andelar inom sex månader efter medlems dödsfall.
  • Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Andelsinformation

Föreningen ägs av ca 480 medlemmar som tillsammans innehar 6234 andelar. Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman, som hålls senast den 30 juni varje år.

Föreningens stadgar

Läs föreningens stadgar.

Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer på riksdagens webbplats.

Envikens Elkraft - karta medlemskap
Back To Top