skip to Main Content

Tidslinje

1915

Yttertängers Belysningsförening UPA bildas

1935

Anslutning till Stora Kopparbergs nät

1937

Första året som elkraft inköps från Stora

1949

Inköp av kraft från Rönndalens Sågintressenter

1952

Föreningen har 204 medlemmar och 335 abonnenter

1953

Övertar Rönndalens Belysningsförening

1955

Envikens Belysningsförening fusioneras

1958

Ny kraftstation i Yttertänger tas i drift

1960

Övertar distributionen i Björkboda och Marnäs

1962

Samtliga abonnenter i Björkboda-Marnäs anslutna

1965

Fusion med Övertängers Belysningsförening Namnändring till Envikens Elkraft ek för

1966

Inför säkringstariffer

1980

Ny mottagningsstation vid Långnäs

1981

Svåra översvämningar på sommaren

1982

Piparåns kraftverk tas i drift

1984

1130 abonnenter med en total energiomsättning på 14 GWh

1985

Återigen översvämningar, denna gång på hösten

1986

Tängerströmmens kraftverk tas i drift

1987

Tidstariff införs

1991

Rönndalens kraftverk färdigt, 1168 kunder, 540 medlemmar, energiomsättning 18 GWh

1992

Marnäs kraftverk klart

1995

Envikens Elnät AB bildas

2000

Dom värsta översvämningarna i företagets historia, 100 kbm/s

2004

540 medlemmar, 1170 kunder, 16 GWh Ungsjöbo Kraftverk, ägt av Bjursås Kraft AB, Numera Håbo Vindkraft

2009

Från och med november levererar vi färdig värme till Hallen, Bergvärme

2010

Delägare i Tavelbergets Vindpark, 10 %, 3 GWh. Säljs 2014 till Falu Energi

2013

Piparåns kraftstation ombyggd, delvis ny tub, ny turbin och generator i ny maskinhall

2013

Tängerströmmens kraftstation ombyggd april till oktober, ny turbin och generator

2017

Bergvärmeanläggning i Hallen avyttras i maj

2017

Pipar- och Yttertängerdammarna anpassade för minst 80 m3/sek via automatreglerade luckor

2018

Planerad ombyggnad Långnäs fördelningsstation

2019

Elnätet säljs till Falu Elnät AB (Falu energi & vatten AB)

Back To Top