skip to Main Content

Att sälja andelar

Om du som medlem vill sälja andelar, kan det göras med hjälp av föreningens hemsida. Genom att fylla i formuläret här intill, skickas meddelandet till föreningens administratör som därefter lägger ut försäljningen på hemsidan. Andelarna kommer att visas anonymt under ”Andelar till salu” med ett referensnummer, antal andelar till salu samt sista buddatum. Inkomna bud hanteras diskret av föreningens administratör, som efter sista buddatum kontrollerar att budgivarna är berättigade att köpa andelar och överlämnar sedan inkomna bud till säljaren. Därefter tar säljaren själv kontakt med vald budgivare för att slutföra affären. Lagda bud gäller i max 10 arbetsdagar efter anbudstidens utgång. Föreningen är inte ansvarig för anbud mellan köpare och säljare.

Vi rekommenderar att använda våra blanketter Köpekontrakt och Överlåtelseavtal vid handel med andelar.

Sälj andelar

    Back To Top