skip to Main Content

Envikens Elkrafts ordinarie ledamöter

Erik Holmberg

Erik Holmberg

Styrelseordförande

Agneta Ängsås

Agneta Ängsås

Vice ordförande

Susanne Tigerstrand

Susanne Tigerstrand

Ledamot

Lars Ersson

Lars Ersson

Ledamot

Peter Tosteby

Peter Tosteby

Ledamot

Som stöd för styrelsens arbete finns ett policydokument framtaget rörande medlemmar, inhyrd personal och internt styrelsearbete samt ett strategidokument gällande organisation/kompetens, ekonomi, investeringar och handlingsplan. Styrelsen har tillsatt ett arbetsutskott som arbetar operativt med entreprenörer och den löpande verksamheten.

Envikens Elkraft styrelse
Back To Top