skip to Main Content

Ny medlem, som uppfyller föreningens stadgars krav på medlemskap, kan ansöka om medlemskap genom en blankett som erhålls från föreningens kontor. Ansökan om medlemskap behandlas därefter av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. Medlemskapet måste först beviljas av styrelsen innan andelsförvärv kan ske.

Marnäs tub sommar
Back To Top