skip to Main Content

Envikens Elkraft är en andelsägd ekonomisk förening med lokalt ägande vars verksamhet bygger på en mer än hundraårig tradition av elproduktion i vattenkraftverk. Vårt äldsta kraftverk i Yttertänger byggdes redan år 1914. Under 1950- och 60-talet fusionerades mindre belysningsföreningar i Envikens Socken och 1967 fick föreningen sitt namn Envikens Elkraft ek förening.

Envikens Elkrafts fem vattenkraftverk producerar dagligen förnybar energi i de närbelägna vattendragen där sjöarna Ljugaren, Amungen och Balungen är de stora reglerade vattenmagasinen.

Föreningens fem vattenkraftverk har en normalårsproduktion på 14,5 GWh (14,5 miljoner kWh).

 

Back To Top