skip to Main Content

Tängerströmmen

Tängerströmmens kraftverk är beläget strax söder om sjön Balungen och Balungendammen. Kraftverket byggdes 1986 och ersättes 2016 med ny generator och horisontell kaplanturbin från tjeckiska Hydrohrom.

Årsproduktion: 3,5 GWh/år
Fallhöjd: 6,5 m
Effekt: 675 kW

Tängerströmmen
Piparån

Piparån

Två kilometer söder om Tängerströmmens kraftverk vid sjön Tängrans utlopp, ligger vårt största kraftverk Piparån, som byggdes 1982. År 2013 byggdes stationen om och har sedan dess en horisontell kaplanturbin från österrikiska Kössler.

Årsproduktion: 6,5 GWh/år
Fallhöjd: 11,5m
Effekt: 1050 kW

Yttertänger

Yttertängers kraftverk är beläget mellan Ålhustjärn och Vågsjöns inlopp och är både vårt minsta och äldsta kraftverk, som byggdes redan år 1914. Här finns en Francisturbin i drift.

Årsproduktion: 0,5 GWh/år
Fallhöjd: 2,4 m
Effekt: 60 kW

 

Yttertänger
Marnäs

Marnäs

Marnäs kraftverk ligger där Lungsjöån och Marnäsån möts och byggdes år 1992 och har en horisontell kaplanturbin från österrikiska Kössler.

Årsproduktion: 2,5 GWh/år
Fallhöjd: 10,3 m
Effekt: 600 kW

Rönndalen

Vid riksväg 50:s södra infart mot Enviken ligger Rönndalens kraftverk vid sjön Björkans utlopp. Kraftverket som byggdes 1991 har en vertikal kaplanturbin från österrikiska Kössler.

Årsproduktion: 1,5 GWh/år
Fallhöjd: 6 m
Effekt: 320 kW

Rönndalen
Back To Top