skip to Main Content

Föreningsstämma 2023

Måndagen den 22 maj hölls årets föreningsstämma i Sockenstugan i Enviken, där 44 andelsägare var…

Läs mer

Inför din inkomstdeklaration (INK1)

Andelsägare som har erhållit utdelning från föreningen under år 2022 ska använda Skatteverkets bilaga K12.…

Läs mer
Marnäs

Säkerhetsfrämjande åtgärder i Marnäs

Under sommaren 2022 har säkerhetsfrämjande åtgärder gjorts vid Marnäs kraftstation, då en kantbalk har gjutits…

Läs mer
Back To Top