Andelar

Vill Du bli medlem i Envikens elkraft ekonomisk förening kan Du köpa 1 st ny andel för 50kr (nominellt värde) + tilläggsbelopp fn 6500kr. Kontakta oss för mer information.

Ref.nr Antal till salu Sista buddatum
2020-5 17 st 2021-01-10
2020-6  5 st 2021-01-24