Andelar

Vill Du bli medlem i Envikens elkraft ekonomisk förening kan Du köpa 1 st ny andel för 50kr (nominellt värde) + tilläggsbelopp fn 6500kr. Kontakta oss för mer information.

Ref.nr Antal till salu Sista buddatum
2021-1  20 st  2021-05-10
2021-2 5 st  2021-05-02