Andelar

Vill Du bli medlem i Envikens elkraft ekonomisk förening kan Du köpa 1 st ny andel för 50kr (nominellt värde) + tilläggsbelopp fn 7000kr. Kontakta oss för mer information.

Ref.nr Antal till salu Sista buddatum
2019-03 2019-08-15
2019-04 2019-08-16