Andelar

Vill Du bli medlem i Envikens elkraft ekonomisk förening kan Du köpa 1 st ny andel för 50kr (nominellt värde) + tilläggsbelopp fn 6500kr. Kontakta oss för mer information.

Ref.nr Antal till salu Sista buddatum
2020-1 3 st  2020-11-01
2020-2 2 st  2020-11-02 
2020-3 10 st 2020-11-09
2020-4 50 st 2020-11-16