Andelar

Vill Du bli medlem i Envikens elkraft ekonomisk förening kan Du köpa 1 st ny andel för 50kr (nominellt värde) + tilläggsbelopp fn 6800kr. Kontakta oss för mer information.

Nu finns följande andelar till salu

Ref.nr Antal till salu Sista buddatum
2022-6 15  2022-07-31
2022-7 13 2022-07-31