Styrelse

Följande styrelse valdes vid ordinarie föreningsstämma den 22 juni 2020:

 

Erik Holmberg  ordförande 
Agneta Ängsås vice ordförande
Susanne Tigerstrand ledamot
Per Råström ledamot
Lars Ersson ledamot
Anders Mats suppleant
Åsa Jansson suppleant
Peter Tosteby suppleant