Styrelse

Följande styrelse valdes vid ordinarie föreningsstämma den 17 maj 2021:

 

Erik Holmberg  ordförande 
Agneta Ängsås vice ordförande
Susanne Tigerstrand ledamot
Peter Tosteby ledamot
Lars Ersson ledamot
Anders Mats suppleant
Åsa Jansson suppleant
Per Råström suppleant