skip to Main Content

Föreningsstämma 2023

Måndagen den 22 maj hölls årets föreningsstämma i Sockenstugan i Enviken, där 44 andelsägare var representerade. Ordförande för stämman var Susanne Martinsson.

I samband med stämmans öppnande fick stämmodeltagarna information om verksamheten för det gångna året, som presenterades av föreningens ordförande Erik Holmberg

Back To Top