skip to Main Content

Inför din inkomstdeklaration (INK1)

Andelsägare som har erhållit utdelning från föreningen under år 2022 ska använda Skatteverkets bilaga K12. Observera att bilaga K10 inte ska användas i detta fall, trots att denna kan komma upp som förslag när du deklarerar via Skatteverkets hemsida. I detta fall behöver bilaga K10 tas bort och ersättas med bilaga K12. Om du avser att lämna in deklarationen på papper behöver du bilaga K12 i pappersform enligt bilden.

Back To Top