skip to Main Content

Föreningsstämma 2024

Måndagen den 27 maj hölls årets föreningsstämma i Sockenstugan, Enviken, där 45 andelsägare var representerade. Föreningsstämman inleddes med information om det gångna året, av föreningens styrelseordförande Erik Holmberg. Ordförande för stämman var Susanne Martinsson.

Back To Top