skip to Main Content

Föreningsstämma 27 maj

Måndagen den 27 maj, kl 18.00 hålls årets föreningsstämma i Sockenstugan i Enviken. Kallelse till medlemmarna har sänts ut per post. Väl mött!

Back To Top