skip to Main Content

Inför din inkomstdeklaration (INK1)

Andelsägare som har erhållit utdelning från föreningen under år 2023 ska använda Skatteverkets bilaga K12(avsnitt A). Observera att bilaga K10 inte ska användas i detta fall, trots att denna kan komma upp som förslag när du deklarerar via Skatteverkets hemsida. I detta fall behöver bilaga K10 ersättas med bilaga K12. Om du avser att lämna in deklarationen på papper, behöver du bilaga K12 i pappersform enligt bilden.

Back To Top