skip to Main Content
Marnäs

Säkerhetsfrämjande åtgärder i Marnäs

Under sommaren 2022 har säkerhetsfrämjande åtgärder gjorts vid Marnäs kraftstation, då en kantbalk har gjutits vid spegeldammen, för att undvika överrinning vid höga flöden.

Back To Top