skip to Main Content

Föreningsstämma 27 maj

Måndagen den 27 maj, kl 18.00 hålls årets föreningsstämma i Sockenstugan i Enviken. Kallelse till medlemmarna har sänts ut per post. Väl mött!

Läs mer

Inför din inkomstdeklaration (INK1)

Andelsägare som har erhållit utdelning från föreningen under år 2023 ska använda Skatteverkets bilaga K12(avsnitt A). Observera att bilaga K10 inte ska användas i detta fall, trots att denna kan…

Läs mer

Programserie Dala Vind AB

Dala Vind AB har släppt programserien Elbristen och Dalarna där företrädare för organisationer och företag intervjuas om sina utmaningar kopplat till energiomställningen. Klicka på länken nedan för att se programserien:…

Läs mer

Informationsmöte

Måndagen den 11 september kl 18.00 inbjuds medlemmarna i Envikens Elkraft till ett informationsmöte i Sockenstugan, Enviken. Är du intresserad av vad som är på gång i föreningen är vår…

Läs mer

Föreningsstämma 2023

Måndagen den 22 maj hölls årets föreningsstämma i Sockenstugan i Enviken, där 44 andelsägare var representerade. Ordförande för stämman var Susanne Martinsson. I samband med stämmans öppnande fick stämmodeltagarna information om…

Läs mer

Inför din inkomstdeklaration (INK1)

Andelsägare som har erhållit utdelning från föreningen under år 2022 ska använda Skatteverkets bilaga K12. Observera att bilaga K10 inte ska användas i detta fall, trots att denna kan komma…

Läs mer
Marnäs

Säkerhetsfrämjande åtgärder i Marnäs

Under sommaren 2022 har säkerhetsfrämjande åtgärder gjorts vid Marnäs kraftstation, då en kantbalk har gjutits vid spegeldammen, för att undvika överrinning vid höga flöden.

Läs mer

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, håller du som medlem dig informerad om vad som händer i föreningen. Gör så här för att inte missa några nyheter: Starta kameran…

Läs mer
Back To Top